INDIVIDUELE  —
BEGELEIDING
Voor jongeren in de leeftijd van 13/18 jaar is het belangrijk dat ze (leren) meepraten over hun eigen leerweg.
LEREN = ERVAREN = DOEN
Jonker Support biedt individuele begeleiding aan jongeren met ADHD en/of ASS.
Ook jongeren met een verstandelijke beperking kunnen bij ons terecht.
De individuele begeleiding vindt plaats in Dronten, maar ook in de ruime omgeving.
We zoeken die situaties op waar deze begeleiding wenselijk is.

Aan de hand van een indicatiestelling van de gemeente of een begeleidingsplan vanuit de PGB wordt samen met de ouders de begeleidingsdoelen omschreven. Indien mogelijk is de jongere hier zelf ook bij betrokken. Regelmatig worden de begeleidingsdoelen opnieuw doorgesproken en bijgesteld.

Onderstaande onderwerpen komen bijvoorbeeld aan bod:

  • Zelfstandigheid
  • Zelfredzaamheid
  • Financiën
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

In de individuele begeleiding gaat de jongere met zijn/haar begeleider aan de slag om aan zijn/haar leerdoelen te werken. Dit gebeurt door gesprekken, het leren van praktische vaardigheden, het opzoeken van onbekende of moeilijke situaties. Maar ook door het ontdekken van interesses. Leren=ervaren=doen.

Voor jongeren in de leeftijd van 13/18 jaar is het belangrijk dat ze (leren) meepraten over hun eigen leerweg.

  • Wat wil je bereiken
  • Wat zijn de vaardigheden die je hiervoor nodig hebt
  • Beschik je hierover of wil je ze leren
  • Welke manier van leren is geschikt voor jou
  • Welke belemmeringen zijn er en welke valkuilen

We maken een plan en elke keer bekijken we hoe ver we zijn en wat de volgende stap is.

Speciaal aandachtspunt is school.
Het is opvallend hoeveel van deze jongeren problemen op school ervaren. Zowel in het reguliere als in het speciaal onderwijs. De stap van basis naar voortgezet onderwijs is een lastige. En dan komt de stap nog naar MBO/HBO. In de individuele begeleiding is dit ook een thema wat regelmatig terug komt.

1 OP 1