GROEPS  —
BEGELEIDING
In de groepsbegeleiding komen jongeren met leeftijdsgenoten in contact, die ook problemen ervaren in de omgang met anderen. De begeleiders zijn helpend aanwezig om lerende ervaringen op te doen en het bewustwordingsproces hierin te stimuleren.
WERKEN MET BEGELEIDINGSPLAN OF INDICATIESTELLING
JonkerSupport biedt groepsbegeleiding aan jongeren met ADHD en/of ASS
Dit gebeurt in kleine groepjes van 4/5 jongeren en twee begeleiders
De groepsbegeleiding vindt plaats in Dronten.

Aan de hand van een indicatiestelling van de gemeente of een begeleidingsplan vanuit de PGB wordt samen met de ouders de begeleidingsdoelen omschreven. Indien mogelijk is de jongere hier zelf ook bij betrokken. Regelmatig worden de begeleidingsdoelen opnieuw doorgesproken en bijgesteld.

U kunt denken aan:

  • Sociale vaardigheden
  • Fysieke vaardigheden
  • Zelfbeeld
  • Omgaan met angsten

In de groepsbegeleiding komen de jongeren met leeftijdsgenoten in contact, die ook problemen ervaren in de omgang met anderen. De begeleiders zijn helpend aanwezig om lerende ervaringen op te doen en het bewustwording proces hierin te stimuleren.

Een groot gedeelte van het jaar zijn we buiten. Een korte periode in de winter hebben we binnen-activiteiten. Doordat we veel buiten zijn, kunnen we gebruik maken van zeer verschillende handvatten.

We ervaren:

  • Verschillende weersomstandigheden: kou/warmte/licht/donker/regen/zon/wind.
  • Veranderde omgeving: bos/heuvels/water/verkeer/

We gebruiken een grote verscheidenheid aan materiaal:

  • Spel- samenwerkingsmaterialen
  • Zelfredzaamheidsmaterialen
  • Outdoormateriaal: zoals ATB, steps, kano’s, vlot en touwen
  • Orientatie: kaarten, kompas, gps en telefoon

Op deze manier bieden wij een uitgelezen mogelijkheid voor de jongeren met zeer verschillende uitdagingen kennis te maken. Omdat de middelen heel divers zijn, doen ze verschillende ervaringen op. Heel voorzichtig kunnen ze hun grenzen bijstellen. Dit werkt ondersteunend in hun zelfbeeld. Daarnaast ervaren ze dat je niet alleen bent, maar met elkaar. Dit vraagt om overleg, geduld, invoelingsvermogen en communicatie.

OUTSIDE